Handlingsplan for Leve hele livet ble behandlet og vedtatt i kommunestyret 23. februar.

Handlingsplan (PDF, 1MB)

Saksframstilling (PDF, 463KB)

Leve hele livet er en nasjonal kvalitetsreform for eldre over 65 år. Bakgrunn for reformen er Stortingsmelding 15 «Leve hele livet – en nasjonal kvalitetsreform for eldre» som kom i 2018. 

De fem innsatsområdene i reformen er:

  • Et aldersvennlig samfunn
  • Aktivitet og fellesskap
  • Mat og måltider
  • Helsehjelp
  • Sammenheng i tjenestene.

 

Du kan lese mer om kvalitetsreformen Leve hele livet her