Målgruppen er hjemmeboende som vil dra nytte av et dagaktivitetstilbud for å bedre egenomsorg og livskvalitet. 

Målet for tjenesten blir utformet sammen med deg eller den bistår deg. Dette blir beskrevet i et tidsbegrenset vedtak. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold. 

Målsetting for tjenesten

Mål for tjenesten blir utformet sammen med deg eller den bistår deg. Dette blir beskrevet i et tidsbegrenset vedtak. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.