Dagaktivitetstilbud vil kunne bidra til

  • opplevelse av mestring
  • sosialt samvær og tilhørighet
  • at deltakerne kan bo lengre i eget hjem

Inkludert i prisen for dagaktivitetstilbud er transport og frokost. De som ønsker kan kjøpe middag.

Målgruppe

Hjemmeboende som vil profittere på et dagaktivitetstilbud for å bedre egenomsorg og livskvalitet.

Målsetting for tjenesten

Mål for tjenesten blir utformet sammen med deg eller den bistår deg. Dette blir beskrevet i et tidsbegrenset vedtak. Innhold og formål i tilbudet vil kunne variere, både ut fra hvilket bistandsnivå de som skal motta tilbudet har og lokale forhold.

Kriterier for dagaktivitetstilbud

At du er innenfor beskrevet målgruppe og tilbudet vil være et bidrag til at du kan bo lengre i eget hjem.

Søknad

  • Den som har behov for dagaktivitet kan søke kommunen om dette.
  • Ved behov kan du få bistand til å fylle ut søknaden.
  • Søker gir samtykke eller avslår muligheten til samhandling med relevant helsepersonell på søknaden.
  • Søknaden sendes Hamar kommune, til oppgitt adresse i søknadsskjema.

Søk om helse- og omsorgstjenester (PDF, 104KB)

Hva koster tjenesten

Kommunen tar betalt for dagaktivitetstilbudet. Prisen kan variere utfra innholdet i tjenesten – se vår hjemmeside; «Priser på våre kommunale tjenester i Hamar»