Intervju av Reidun Hov (PDF, 345KB) om studien Pasienters opplevelse av trygghet med palliativ omsorg i hjemmet. (Tidsskrift for omsorgsforskning)
Trenger vi å snakke om det?  (PDF, 227KB)(SlagNytt)
Flere skal bli flinke til å snakke om seksuell helse (PDF, 1008KB) (Ringsaker blad)
Da jeg ble syk var det ingen som spurte om seksuallivet (PDF, 446KB) (Hamar arbeiderblad)
Livets bonusår - en bok av Susanne Sønderbo (PDF, 200KB) (Hamar Dagblad)
Solvår og Anne Lise med i viktig film (PDF, 369KB) (Hamar arbeiderblad)
Kurs trenger vi å snakke om det (JPG, 117KB) (Hamar Dagblad)
Fortsatt hjelp til slitne pårørende (PDF, 232KB) (HA)
Matgledekorpset besøker Elverum (PDF, 946KB) (HA)
Trenger vi snakke om det (PDF, 439KB) (HD)
Vil ha med seg flere på bordtennis-trim (PDF, 407KB) (HA)
La eldre få mulighet til å bidra! (PDF, 285KB) (HA)
Mer kunnskap til ansatte om lindrende behandling og omsorg (PDF, 92KB) (Samfunnforalle)
Vi søker flere frivillige! (PDF, 161KB) (HA)
Hva er viktig for deg-dagen 6.juni (PDF, 110KB) (HA)
Inviterer pårørende med på kafébesøk (PDF, 169KB) (HA)
Søker flere som vil avlaste pårørende (PDF, 127KB) (HA)
Pårørendetreff - vil få bedre kontakt med de pårørende (PDF, 142KB) (HA)
Pårørendetreff - hjelp til å finne fram (PDF, 298KB) (HD)
Vil ha i gang enda flere aktive seniorer (PDF, 194KB) (HA)
Søker flere frivillige (PDF, 214KB) (HA)
En verdifull avlastning (PDF, 190KB) (HD)
Ønsker å samle seniorkamerater (PDF, 811KB) (HA)
Søker flere seniorgründere (PDF, 124KB) (HA)
Pårørende trenger hjelp av frivillige (PDF, 152KB) (HA)
Hamar blir vertskommune for utviklingssentrene i Hedmark (PDF, 200KB) (HD)
Samarbeid mellom Hamar, Stange og Elverum (PDF, 282KB) (HA)
Forsker på alvorlig syke  (PDF, 1MB) (HD)
Et personlig språk når orda svikter  (PDF, 383KB)(HD)