Ansatt ved pc. Foto: Lars Martin BøeHR og organisasjonsavdelingen inngår som en av enhetene i Rådmannens staber. HR- og organisasjon innbefatter fire enheter:

HR har oppgaver innen følgende områder:

  • Personalforvalting og rådgivning / veiledning i forhold til tilsetninger, lønnsforhandlinger, oppfølging av lov, avtaleverk og reglementer)
  • Personalutvikling, rådgivning i forhold til opplæring / utvikling av kompetanseplan
  • Rådgivning / veiledning i forhold til sykefraværsoppfølging, pensjon, attføring, forebygging og inkluderende arbeidsliv
  • Rådgivning / veiledning i forhold til organisasjonsutvikling
  • Rekruttering

Arkiv
Arkivloven sier at offentlig organer plikter å ha arkiv, og disse skal være ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret som informasjonskilder for samtid og ettertid. Hovedformålet til arkivet vårt, er å sørge for at dokumenter gjenstand for saksbehandling i Hamar kommune i fortid, nåtid og fremtid behandles korrekt ut i fra gjeldende lov- og regelverk. Leder arkiv: Heidi Kristiansen.

Arkivtjenesten er underlagt følgende lover og forskrifter:

Arkivlovens formål er å sikre arkiv/dokumenter som har kulturell eller forskningsmessig verdi eller som inneholder rettslig eller forvaltningsmessig dokumentasjon og at disse blir tatt vare på og er tilgjengelig for ettertiden. Besøkende som ønsker innsyn, kan be om det via vårt nettløsning for saksdokumenter og post:

Kontaktinformasjon HR og organisasjon:
HR og organisasjonssjef er Andre Holen.
Tlf: 412 09 583
Sentralbord/Servicekontor: 62 56 30 10
Fax: 62 56 31 99
Postadresse: Hamar kommune, HR og organisasjonsavdelingen, pb. 4063, 2306 Hamar.