Ansatt ved pc. Foto: Lars Martin BøeHR og organisasjonsavdelingen inngår som en av enhetene i administrasjonen.

HR har oppgaver innen følgende områder:

  • Personalforvalting og rådgivning / veiledning i forhold til tilsetninger, lønnsforhandlinger, oppfølging av lov, avtaleverk og reglementer)
  • Personalutvikling, rådgivning i forhold til opplæring / utvikling av kompetanseplan
  • Rådgivning / veiledning i forhold til sykefraværsoppfølging, pensjon, attføring, forebygging og inkluderende arbeidsliv
  • Rådgivning / veiledning i forhold til organisasjonsutvikling

Kontaktinformasjon HR og organisasjon:
HR-leder Vivian Romberg
Sentralbord/Servicekontor: 62 56 30 10

Postadresse: Hamar kommune, HR og organisasjonsavdelingen, pb. 4063, 2306 Hamar.