Anne-Gry og Sebastian 
Rådgivere offentlige anskaffelser 
Innkjøpsavdelingen

Hamar kommune har et offensivt investeringsbudsjett, og fremover skal vi blant annet bygge barnehage, skoler, omsorgsboliger og Espern bru – og legge til rette for utbyggingsområder for boliger og næringsliv. De neste tre årene skal vi kjøpe varer og tjenester for 3,6 milliarder kroner! Innkjøpsavdelingen er en del av staben i kommunen, som støtter alle kommunalområdene. 

Vi spurte Anne-Gry og Sebastian hvordan det er å jobbe med anskaffelser i en offensiv kommune i vekst:  

- I Hamar får du jobbe med offentlige anskaffelser i et stort og kompetent fagmiljø, både i kommunen og i samarbeid med nabokommunene, sier Anne-Gry.  - I tillegg får du samarbeide med alle de ulike avdelingene og fagområdene i kommunen, så det er stor variasjon i oppgavene!  

Bærekraft og fornuftig ressursbruk

Hamar kommune har ambisiøse mål for bærekraft, og som rådgiver i innkjøpsavdelingen får du være med å påvirke miljø- og klimamålene gjennom anskaffelsene våre. Sebastian ble motivert til å jobbe i kommunen nettopp av muligheten til å påvirke at samfunnet bruker ressurserne fornuftig: 

-  Vi kan stille krav til leverandørene og ta aktivt samfunnsansvar i anskaffelsene våre, sier Sebastian. - Vi rigger konkurranser så vi får de beste tilbudene fra leverandøren, og  anskaffelsene våre bidrar til økonomien til kommunen og samfunnet. Noen prosesser leder vi, andre ganger bistår vi de ulike avdelingene i deler av prosessen Vi får jobbe med alle i kommunen, og lede varierte konkurranser på alt fra binders til Espern bru. Det er faglig utfordrende oppgaver, men også godt sosialt miljø på jobb. 

Humor og (litt) fotball

Både Anne-Gry og Sebastian trives med å samarbeide med alle typer mennesker på tvers i kommunen. De har et hektisk miljø hvor det er høyt under taket og mye sosialt på tvers av avdelingene:

-  Vi er sosiale og liker å le, så det er mye humor. Og litt fotball. Men du må ikke være Arsenal-supporter for å jobbe med oss altså, det kan kanskje bli litt mye, ler Anne-Gry og sikter til koppen til Sebastian. - “Ja"-menneske må du derimot være, for vi driver service for alle i kommunen og alle leverandører vi er i kontakt med!