Idun Elisabeth Östgård
Fagleder bærekraft, teknisk forvaltning i By, miljø og arbeid
Hamar rådhus

Idun er utdannet sivilingeniør innen miljø- og ressursteknikk ved NTNU i Trondheim. I Hamar kommune bidrar hun til at måla i Kommunedelplan for klima og miljø blir ivaretatt og implementert i kommunens virke, slik at Hamar kommune kan nå sitt klimabudsjett. Flere av prosjektene, som er omtalt under, er delvis finansiert av Miljødirektoratet.

Bærekraft

Det er FN sine bærekraftmål som ligger til grunn for Hamar kommunes målsetninger innen klima og miljøarbeidet. I tillegg til klima og miljø, er samfunnsansvar et viktig bærekraftfokus. Hamar kommune skal for eksempel stille sunne krav til egen praksis og til kommunens leverandører. De må kunne vise at de følger gjeldende lover og regelverk; også innen ivaretakelse av menneskerettigheter.

Flere prosjekter

I tillegg til utredning av muligheter for klimavennlig praksis innen fagområdet vann og avløp, og det å se på muligheter innen gjenbruk av bygg, satses det også på anskaffelse av solcelleanlegg.

Ett eksempel er Ener ungdomsskole som vil få tre av takflatene dekket av solcellepaneler i løpet av sommerferien. Fasademonterte solcellepaneler ble satt opp på ventilasjonsbygget på taket allerede på tampen av 2022. 

- Det pågår også andre spennende og lønnsomme tiltak innen ENØK og sirkulærøkonomi, forteller hun, og viser til at det er mye å hente på gjenbruk og kreative ombruksmuligheter.

Både Sirkula (avfall og gjenbruk) og HIAS (vann og avløp) er fremoverlente interkommunale selskap som prøver ut nye og spennende konsepter.

Alles innsats

Kort fortalt arbeides det aktivt med å legge til rette for at man skal kunne leve bærekraftig i Hamar kommune innen flere områder.

- Innsatsen til alle og enhver teller i klimaregnskapet. Og det er slik som det står i FNs bærekraftmål nr. 17; man må samarbeide for å nå målene! slutter Idun.

Bildet under viser Iduns kolleger som jobber innen vann og avløp. Her er de på befaring ved en av kommunens pumpestasjoner. - Hvordan vedlikeholde denne på en bærekraftig måte? 

Ansatte i Hamar som jobber vann og avløp på befaring ved en av kommunens pumpestasjoner. Hvordan vedlikeholde denne på en bærekraftig måte?