Linda Soløst og Margit Nordstoga
Koordinatorer Home-Start Familiekontakten
Hamar rådhus

Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor familiekontakter yter bistand i småbarnsfamilier. Dette er et forebyggende tilbud, et supplement til det offentlige hjelpeapparat. Hensikten er å forebygge utvikling av belastninger og stress. 

- Familiekontakten gjør en viktig og positiv forskjell for småbarnsfamilier i kommunen vår! sier Margit. Sammen med kollega Linda er hun familiekontaktenes bindeledd inn mot helsestasjonen der gjerne behov avdekkes eller meldes inn. 

Et givende arbeid

Linda og Margit jobber med å rekruttere familiekontakter og de tilbyr dem kurs og veiledning i jobben de skal gjøre. Etter hvert har de opparbeidet seg mye kompetanse og gode hverdagserfaringer deles. 

Gjennom oppfølgingen fler også den enkelte familiekontakt at de er del av noe større, og de har et fellesskap å jobbe i. Alt for at barn og foresatte i Hamar skal ha det så bra som mulig. 

Hjelp til flyktningfamilier

Nå kommer også flere flyktningfamilier, blant annet fra Ukraina, til Hamar. Det betyr økt behov for familiekontakter, og Linda Soløst forteller at det skal settes i gang nytt kurs til høsten, slik at kommunen kan rekruttere flere frivillige. 

- Hvis noen har lyst til å bli familiekontakt på frivillig basis, er det bare å ta kontakt med oss, sier de og lover ei meningsfylt fritid.

Politisk velvilje

Tilbudet med Home-Start Familiekontakten i Hamar kommune har for øvrig vært i Hamar i 16 år, og det fortsetter framover. Det har politikerne sagt ja til. 

- Stor takk til administrativt og politisk miljø i Hamar kommune som heier på oss, sier Margit Nordstoga og Linda Soløst.

Lenke til kontaktinformajon og mer om Home-Start Familiekontakten i Hamar.