Lise Holter Andreassen
Fysioterapeut
Fysiterapitjenesten for barn

Terapiridning utøves av spesialutdannede fysioterapeuter. Det er hestens bevegelser som er selve grunnlaget i behandlingen.

Hver uke kommer hester fra Åsmarka til Stall Sveum i Vang der ridetimene gjennomføres. Her møtes barna sammen med sine assistenter fra skole og barnehage, støttekontakter, noen foreldre og fysioterapeuter fra Hamar kommune. 

Sammen får de barna opp på hesteryggen og får gitt dem et flott ridetilbud – ute eller inne, alt etter hva været tillater.

Mangeårig tilbud

Hamar kommune har i flere år hatt et tilbud der totalt 30 barn fordelt på 5 grupper får delta på terapiridning en gang i uka.

- Vi har hatt en jevn etterspørsel og synes det er flott at vi får dette til for så mange, sier Lise.

Nyttig trening for de som trenger det

Ifølge Lise er innsatsen for å få dette til, gull verdt. Det er lystbetont og morsomt for alle parter, men samtidig veldig nyttig. Riding er en aktivitet der ungene trener "uten å tenke på det".

Barn med medfødte eller ervervede lidelser som for eksempel cerebral parese, fysisk eller psykisk utviklingshemming og sosiale tilpasningsvansker har alle stort utbytte av terapiridning.

Hestens bevegelser stimulerer rytteren til å trene opp stabiliteten i kroppen; man må jobbe for å sitte på hesteryggen. For de barna som ikke går selv, er det dessuten en fin effekt at hesten beveger bekkenet i samme mønster som om de skulle gått selv. Overkroppen får dermed en symmetrisk og fin påvirkning.

Balansen trenes også siden hesten beveger seg, og det hele tida er små eller store retningsforandringer å forholde seg til. De som kan følge instruksjon, lærer etter hvert både å styre og regulere farten til hesten. Noen prøver også å ri litt selvstendig.

Givende jobb

Kontakten med hesten er desstuen en glede i seg selv. Noe av oppgaven til Lise, er å finne hest og rytter som passer sammen, slik at timene går mest mulig ”knirkefritt”. Kontakten mellom alle hjelpere og barna styrkes også, og de har det trivelig og sosialt sammen.

- Terapiridningen har blitt en utrolig givende del av jobben min. Vi får også mange positive tilbakemeldinger, sier hun.

Visste du:

Under kyndig veiledning av fysioterapeut og med skredderutdannede hester, vil disse bevegelsene være spesielt gunstig for opptrening av:

  • Balanse
  • Styrke av muskulatur
  • Symmetrisk muskelarbeid
  • Koordinasjon
  • Holdning
  • Reduksjon av muskelspenninger

Mer om fysioterapitjenesten vår for barn

Fysioterapitjenesten for barn og unge i Hamar kommune har 4,5 stillinger for fysioterapeuter. Dette er en tjeneste for barn og unge som har en forsinket motorisk utvikling, er motorisk usikre, som har en skade i bevegelsesapparatet og for barn og unge med sammensatte funksjonshemminger. Vi kan hjelpe med habilitering og rehabilitering ved sykdom/skade, som er medfødt eller ervervet, kort- eller langvarig. 
 
Vi kan møte barna hjemme, hos oss på Ankerskogen, i barnehagen, på skolen, i bassenget eller på hesteryggen. 

Tjenesten er organisert under helsestasjonen og jobber tett sammen med andre instanser og tjenester som jobber for Hamars barn. De kan ved behov gi tjenester helt fra nyfødte og ut videregående skole og over i arbeid og aktivitet dersom det er nødvendig. 
 
De ønsker i økende grad å jobbe med forebygging av helseproblemer hos barn og brenner litt ekstra for fysisk aktivitet.
 
I tillegg til grupper med ridefysioterapi har kommunen to grupper for motorisk usikre barn på ettermiddag, en gruppe som jobber med styrketrening i perioder og fysioterapeutene deltar i 4. måneders kontroll i gruppe på helsestasjonen for barn. 
 
Med dette fagfeltet skal de ansatte bidra til helheten i barnets liv. Barnefysioterapeutene har en svært variert, sammensatt, utfordrende og spennende hverdag i Hamar kommune der ingen dag er lik!