“Hamarskolen åpner dører mot verden”. Hamar kommune har som mål å være en av landets beste kommuner for barn og unge – da er skole viktig! Vi er en ambisiøs skolekommune med stabilt gode resultater på kommunebarometeret. Hos oss blir du en del av et kompetent skoleledernettverk og får være med på en spennende utvikling mot fremtidens skole. 

Les mer om Hamarskolen her

Rektor på Prestrud skole

Prestrud skole er Hamars største skole med ca 420 elever fordelt på 1.-7. trinn. Skolen er flerkulturell og har egen innføringsklasse. Ca 20 % av elevene har bakgrunn i annet morsmål enn norsk. Inkluderende læringsmiljøer og elevaktive metoder utvikles gjennom kollektive læringsprosesser. Lærere, miljøterapeuter og fagarbeidere er organisert i team på trinn. Skolen har et stort uteområde med nærhet til flotte friluftsområder og Mjøsa.

Til å lede Prestrud skole søker vi en person med solid faglig kompetanse som vil bygge videre på det allerede gode arbeidet som gjøres ved skolen. Vi søker etter en leder med sterke relasjons- og kommunikasjonsevner, en som leder basert på tillit og kunnskap, og som evner å mobilisere støtte for felles mål. Prestrud skole trenger en tydelig og synlig leder som involverer og engasjerer, og som prioriterer å sikre alle elever en skolehverdag som legger grunnlag for et vellykket utdanningsløp.

Se stillingsutlysningen og søk 

Rektor på Ener ungdomsskole

Ener ungdomsskole er en av tre ungdomsskoler i Hamar og ligger på Ridabu, ca 3 km fra Hamar sentrum. Skolen har ca 340 elever og elevene på hvert trinn er organisert i to baser, A og B. Basene er organisert med inntil 60 elever i hver, og tre kontaktlærere tilknyttet hver base.

Ener ungdomsskole er opptatt av aktive elever i alle læringssituasjoner. Det betyr at vi ønsker at læring skal foregå med aktive elever som produsenter av egen læring, både i og utenfor klasserommet. Vi ønsker å stimulere til motivasjon, skaper- og utforskertrang, kreativitet og nysgjerrighet, både individuelt og gjennom samarbeid.

Skolen har en spesialpedagogisk avdeling som gir tilbud til elever med omfattende spesialpedagogiske behov fra hele Hamar kommune. Alle elever ved avdelingen tilhører fellesskapet på skolen og inkluderes sammen med de andre i mange av aktivitetene på skolen. Skolen har stort fokus på et inkluderende læringsmiljø der alle elever skal føle tilhørighet og være en del av Enerfamilien.Vi trenger nå en flink rektor til å lede denne flotte skolen videre.

Se stillingsutlysningen og søk