Det er ikke lenger en generell anbefaling til befolkningen om koronatesting.

Dersom du er syk og oppsøker lege, vil legen din vurdere hvilke videre undersøkelser som skal gjøres. Rådet om å holde seg hjemme når du blir syk, gjelder uansett om du tester deg og uansett hvilket resultat testen viser. 

Helsedirektoratet anbefaler at personer med høy risiko for å utvikle alvorlig sykdom ved Covid-19 får tilbud om behandling med legemiddelet Paxlovid.

Les mer om hvem medisinen er aktuell for på helsenorge.no

Medisinen ble tilgjengelig i norske apotek 8. desember 2022, og reduserer risikoen for alvorlig sykdom.

Behandlingen med Paxlovid bør starte raskt og senest innen 5 dager etter at sykdommen startet. Det er lege som vurderer om pasienten kan få denne behandlingen. For de som er i risikogruppen kan det være lurt å ha selvtester hjemme. Helsedirektoratet har derfor bedt kommunene om å dele ut tester.

Hent selvtester på Rådhuset

Selvtestene kan hentes hos Innbyggerservice i Hamar rådhus i åpningstiden klokken 09.00-15.00. Åpningstider i romjulen er 10.00-14.00.