Koronavaksinen er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggerne vaksine. Vaksinen er gratis for alle, og det er frivillig å la seg v­­aksinere. I Hamar foregår vaksineringen i Vikingskipet. Vi følger prioriteringsrekkefølgen til FHI, og informerer innbyggerne etter hvert som det er deres tur til å få vaksine. 

Vi vaksinerer nå alle som er 65 år eller eldre, og innbyggere i alderen 18-64 år med sykdom som gir høy risiko for alvorlig forløp av Covid-19.

  

Koronavaksine til deg som er 65 år eller eldre

 

Vi ønsker at du registrerer deg i vaksinekø i Helseboka:

Her kan du registrere deg i vaksinekøen digitalt

 

Vi ønsker også at du registrerer deg hvis du ikke ønsker vaksine, eller hvis du har fått tilbud om vaksine annet sted.

Du kan få hjelp av pårørende til å registrere deg i køen digitalt. Hvis du trenger hjelp av oss, kan du ringe:

Vaksinetelefonen 62 56 32 00 (hverdager 9-15)

 • Når du har registrert deg får du en sms med bekreftelse på at du står i kø. Det betyr at du er registrert i vaksinekøen, og at vi vil kontakte deg når vi har vaksine til deg.
 • Selv om du har registrert deg i køen, kan det ta noen uker før du får tilbud om vaksine. Vi setter opp nye timer fortløpende når vi får nye doser, men det vil ta litt tid før vi har nok til alle. Alle som vil ha vaksinen vil få tilbud. 
 • Hvis du har hatt Covid-19, skal du ikke ta vaksinen før det har gått 3 mnd etter tilfriskning.

 

Dette skjer når det blir din tur i køen:

 • Når det er din tur til å få vaksine, får det en SMS fra Hamar kommune gjennom Helseboka som sier at det er din tur til å bestille time.
 • Du velger tidspunkt selv ved å klikke på lenken som følger med SMSen, eller ved å ringe telefonnummeret som står i meldingen. 
 • Meldingene om timebestilling blir ikke sendt ut samtidig. Når vi vet hvor mange doser kommunen mottar, sender vi SMS til et utvalg av de i aldersgruppa som har meldt fra at de ønsker vaksine. Vi prioriterer de eldste i køen først.

 

Dette skjer når du har fått time:

 • Du får bekreftelse på timene og påminnelse på sms.
 • Hvis vaksinen skal settes med 2 doser, får du automatisk to timer med riktig intervall.
 • Er du i tvil om du bør ta vaksinen av medisinske årsaker, er det viktig at du kontakter fastlegen.
 • Hvis du blir syk eller havner i karantene, skal du ikke møte opp for vaksine, men melde fra til vaksinetelefonen på 62 56 32 00.

Brev som er sendt til innbyggere i aldersgruppen 65-74 år

 

Koronavaksine til deg som er i risikogruppene

 • Samtidig med aldersgruppen 65-74 år skal vi også vaksinere innbyggere i aldersgruppen 18-64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp.
 • Innbyggere i denne gruppen vil bli kontaktet direkte av kommunen og trenger ikke stille seg i vaksinasjonskø.
 • Fastlegene melder inn hvem som skal prioriteres for vaksine i denne gruppen. Det gjelder også om du har fastlege i en annen kommune.
 • Hvis du er i tvil om du bør ta vaksinen av medisinske årsaker, eller har andre medisinske spørsmål rundt vaksineringen, er det viktig at du kontakter fastlegen din.
 • Hvis du har hatt Covid-19, skal du ikke ta vaksinen før det har gått 3 mnd etter tilfriskning.

 

Ønsker du ikke vaksine, eller har du allerede fått tilbud?

Vi bruker Helseboka til å sende ut tilbud om vaksine. Hvis du ikke ønsker å ta imot tilbud om vaksinen, ønsker vi at du registrerer det i Helseboka:  Du kan ta kontakt med oss igjen senere hvis du endrer mening.

Her kan du registrere deg i Helseboka 

Hvis du allerede har fått tilbud om vakinen, for eksempel av arbeidsgiver eller hjemmetjenesten, ønsker vi også at du registrerer det.

 

Personer med disse sykdommene og tilstandene er prioritert i denne gruppen:

 • Organtransplantasjon
 • Immunsvikt
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Brev som er sendt til innbyggere i høyrisikogruppene

 

Koronavaksinen er gratis

Det er bare kommunen som skal tilby koronavaksine til innbyggerne, og den er alltid gratis. Vær derfor oppmerksom hvis du får tilbud om vaksine fra andre, eller krav om betaling. 

 

 Informasjon om hvordan Hamar kommune behandler personopplysninger ved timebestilling og vaksinekø.

 

Status på koronavaksinering i Hamar

Uke 15

 Status per 12. april 

Antall doser satt 

7861

Antall fullvaksinerte

2486

Antall vaksinedoser denne uka 

1026 (Pfizer)

Forventet antall vaksinedoser neste uke 

966 (Pfizer)

 

 

Ofte stilte spørsmål om vaksinering