Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunen skal tilby innbyggerne vaksine. Vaksinen er gratis for alle, og det er frivillig å la seg v­­aksinere.

Denne siden oppdateres fortløpende med informasjon om koronavaksine i Hamar.

 

Hvem får koronavaksine først?

Siden det er begrenset tilgang på vaksinen har Folkehelseinstituttet satt opp en prioritert rekkefølge. Det er anbefalt at eldre, risikogrupper og helsepersonell prioriteres.

Dette er prioriteringsrekkefølgen per nå: 

  1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
  2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
  3. Alder 75-84 år 
  4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp
  5. Alder 55-64 år med underliggende sykdommer/tilstander
  6. Alder 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  7. Alder 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander 
  8. Alder 55-64 år 
  9. Alder 45-54 år 

Listen over sykdommer/tilstander som det vises til i punkt 4 – 7 finner du hos FHI

 

Hvem vaksineres nå? 

Nå vaksinerer vi innbyggere som er 85 år og eldre, og utvalgte helsepersonellgrupper.

Gruppen i alder 85+ kan bestille time for vaksine på telefon 62 56 32 00. Familie og pårørende kan også bestille for sine som er i denne gruppen. Telefonen er betjent alle hverdager kl 9 – 15. Det er viktig for kommunen at tilbudet om vaksine når ut til alle innbyggere, alle i målgruppen får derfor brev med informasjon i posten. 

Brev til innbyggere på 85 år og eldre.

Tidligere har beboere på sykehjem, i omsorgsboliger og personer over 85 som mottar hjemmetjenester fra kommunen fått vaksinen. 


Når blir det min tur? 

Innbyggerne får informasjon etter hvert som det er deres tur. Det er foreløpig ikke nødvendig å kontakte fastlegen eller kommunen for å melde seg til vaksine. 

Om kort tid kan Hamars innbyggere bestille time for koronavaksine digitalt på kommunens nettsider, slik man i dag bestiller koronatest. Når løsningen for digital bestilling er klar, kan innbyggere i alle grupper registrere seg og  motta SMS-varsel når det er tid for å vaksinere den gruppen du tilhører.  

 

Hvor får jeg vaksinen?

I Hamar får alle koronavaksinen i Vikingskipet, som er godt kjent og lett tilgjengelig for de fleste. Det er er gode parkeringsmuligheter, brøytet og strødd. Du må selv sørge for transport til Vikingskipet.

 

Hvilken vaksinetype får jeg?

Det vet vi ikke ennå. Vi har mottatt Pfizer sin vaksine så langt. Man kan ikke velge selv hvilken vaksinetype man får, men man får automatisk samme vaksine ved første og andre vaksinering.

 

Kan jeg ta vaksinen?

Hvis du lurer på om du på grunn av egen helsesituasjon kan ta vaksinen, skal du snakke med din egen fastlege. 

Du finner mer informasjon om vaksinen på Helsenorge.no 

 

Hva skjer hvis jeg er syk når jeg skal vaksineres?

Hvis du har korona, nylig har hatt korona, er i karantene eller har luftveissymptomer eller ikke føler deg frisk, må du kontakte oss og utsette vaksinen. Du mister ikke mulighetene til å vaksinere deg om det må utsettes.

 

Mer informasjon

Informasjon om koronavaksine på Helsenorge.no 

Informasjon om koronavaksinasjonsprogrammet på FHI.no

 

Kart Vikingskipet

Kart som viser Vikingskipet.