Marie Takvam, Hulda Garborg, Gro Holm og Aslaug Vaa er fire markante kvinnelige forfattere som i varierende grad har fått oppmerksomhet for sine forfatterskap.

På Litteraturscenas mars-arrangement blir vi bedre kjent med disse kvinnene og deres litterære produksjon gjennom samtaler mellom biograf Jan Inge Sørbø og biograf Hanne Lillebo.

  • Hva slags litteratur var det disse kvinnene ga ut?
  • Hvilken mottakelse fikk de i sin samtid?
  • Hvilken betydning kan deres forfatterskap ha for oss i dag?

Arrangementet er støttet av stiftelsen Fritt ord.
Litteraturscena er et samarbeid mellom Hamar bibliotek og Høgskolen i Innlandet.

Mer om Litteraturscenas program

I vårens program retter vi søkelyset mot biografier som omhandler sentrale historiske kvinneskikkelser. Vi utforsker hvem de var, hva som drev dem i sitt arbeid, og hvordan forventninger til datidens kvinneroller påvirket deres virke. Like sentralt er biografens tilgang og utvalg av kilder, samt biografisjangerens popularitet.

  • Hva gjør biografen når kildene om den biograferte er sparsommelige, eller når det dukker opp perspektiver som ikke nødvendigvis er positive for den biografertes omdømme?
  • Hvordan får stedet innflytelse på den enkeltes konkrete, situerte og levde liv?
  • Hva er det med andres liv som appellerer til vår nysgjerrighet, og i hvor stor grad står biografen fritt til å gjengi et levd liv?

- Velkommen til Litteraturscena!