Kulturskolen har tilbud for de fleste aldersgrupper. Gjennom disse tilbudene ønsker vi å gi barna en trygg og positiv innføring i musikk, teater og kunst, og la dem få oppleve mestring, samhold og glede.

I Hamar kulturskole skal barn og unge få muligheten til å utvikle sin kunstneriske og kulturelle kompetanse. Vi mener at alle mennesker har formsans og et uttrykksbehov som kan utvikles gjennom lek, opplevelse og læring - alene og sammen med andre.

Tilbud i kulturskolen

  • Musikk: Lær å spille et instrument, og spill i korps, orkester eller band.
  • Sang: Utvikole stemmen alene, i ensemle, og i kor sammen med andre.
  • Kunst: Utvikle egen formsans med ulike visuelle teknikker.
  • Teater: Utvikle bevegelse, kropp og stemme i rollespill.
  • Musikk for de minste: Sang og lek med baby, musikklek.

Nyheter: 

  • Musikkteater for 4. - 7. trinn: Et samarbeid mellom Hamar teater og Hamar kulturskole
  • Improvisasjonskurs for viderekomne på sitt instrument.

    NB! Dansetilbud utgår i Kulturskolen. Påmelding skjer direkte til PS:Dans

Les mer om kulturskolens tilbud!

Søk plass i kulturskolen

Velkommen til nytt skoleåre 2024 - 2025!

Se bilder fra aktivitetene i kulturskolen!