Kulturskolen har tilbud for nesten alle aldersgrupper. Gjennom disse tilbudene ønsker vi å gi barna en trygg og positiv innføring i musikk, dans og kunst, og la dem få oppleve mestring, samhold og glede.

I Hamar kulturskole skal barn og unge få muligheten til å utvikle sin kunstneriske og kulturelle kompetanse. Vi mener at alle mennesker har formsans og et uttrykksbehov som kan utvikles gjennom lek, opplevelse og læring - alene og sammen med andre.

Det å lære seg noter og melodier og å kunne oversette dette til bevegelser og musikk virker positivt på utviklingen og evnen til å lære nye ting.

Tilbud i kulturskolen

  • Musikk: Lær å spille et instrument, og spill i samspill i korps, orkester eller band
  • Sang: Syng alene, i ensemle, og i kor sammen med andre.
  • Dans: Vi underviser i mange ulike dansestiler, i samarbeid med PS Dans.
  • Kunst og teater: Utvikle fantasi og kreativitet.
  • Musikk for de minste: Sang og lek med baby, musikklek for barnehagebarn og kulturkarusell for de minste skolebarna. 

Les mer om kulturskolens tilbud!

Søk plass i kulturskolen

Velkommen til nytt semester!