Velkommen til babysang for alle babyer 2-12 mnd.
Babysangsamlingene er på fredager kl.11.00 og foregår på Vollbo (menighetshuset i Stange/Vollasvingen 1). Følg med på facebook-siden «Babysang i Stange (Vollbo)» for informasjon vedr. gjennomføring av samlinger. Samlingene er gratis og inkl. lett bevertning.

Velkommen til sang, rim og regler!
Musikkaktivitet stimulerer til motorisk og språkdeling utvikling hos mennesker i alle aldre og kommunikasjonen mellom foresatt og barn styrkes

Sted
2335 Stange
Kontaktinformasjon
Telefon: 93299499
Nettside: kirken.no/stange-fellsrad
Alle tidspunkter
Dato og tidspunktSted
Fredag 10. mai 11:00 - 12:30Vollasvingen 1
Fredag 24. mai 11:00 - 12:30Vollasvingen 1