Bli med på fellestur i samarbeid med Espa Turstilag. Turen går opp Gruveberget sør i Stange, hvor vi ser på gruver vi passerer. Så går turen langs Rondanestien, over Kongerud og tilbake til bilene. Har du ikke vært på disse stiene før er dette en ypperlig anledning til å bli bedre kjent! Turen er på 3 til 4 km.

Fremmøte: kl. 10.45 på Gammelsaga i Stange, for samkjøring til parkering langs veien mot Kongerud.

Adkomst Gammelsaga: Avkjøring fra E6 ved Skaberud. Kjør mot Vensvangen hvor det er bom med betaling for kjøring i Stange Almenning. Følg skilting til Gammelsaga.

Turledere er Even Sveen fra Espa Turstilag og Sven Erik Grindvoll fra HHT, tlf 482 67 975..

Sted
2338 Stange
Kontaktinformasjon
Telefon: 48259734
Nettside: https://dnt.no/hht
Alle tidspunkter
Dato og tidspunktSted
Søndag 18. august 10:45 - 13:00DNT Gammelsaga, Espa