Kafe' Forglemmegei på Penningrud på Stavsjø. Sang av Maren Aarskog og koret Solskinn og Sang. Salg av rundstykker og kake,

Sted
2353 Stavsjø
Kontaktinformasjon
Telefon: 90588587
Alle tidspunkter
Dato og tidspunktSted
Torsdag 27. juni 11:00 - 13:30Penningrud, Stavsjø