Om naturen vi mister og hvordan vi kan få den tilbake.

Marit Beate Kasin skriver i sin nye bok om hyttebygging, alpinanlegg og veier som fortrenger villreinen fra dens områder.
I en samtale med Johanne Sundby snakker hun om villmarken og naturskogen som forsvinner og om vårt overforbruk av naturressurser. Boka "Naturparadokset" er en vandring i interessemotsetninger og truet natur.
Men Kasin fokuserer også på det positive med bokas undertittel "om naturen vi mister og hvordan vi kan få den tilbake".
Marit Beate Kasin bor i Valdres, er journalist, forfatter og aktiv hundekjører.
Johanne Sundby er lege, professor i medisin på Universitetet i Oslo og hundekjører.

Arrangeres i samarbeid med Ringsaker kirkeakademi.

Boksalg.

Sted
2382 Ringsaker
Alle tidspunkter
Dato og tidspunktSted
Tirsdag 24. september 19:00Biblioteket i Brumunddal