Vi jobber med en ny og bedre løsning for presentasjon av lag og foreninger. Denne er dessverre ikke klar enda.

Under følger derfor kun en enkel oversikt over lag og foreninger innen denne grupperingen. Vi har kun lagt inn lag og foreninger der vi har hatt oppdatert kontaktinformasjon fra 2020 eller nyere.

Hvis feil i oppføring eller laget ditt mangler, meld fra her!

Leder: Kari Elise Gisnås mobil: 908 59 478
Mail: leder@collegiumvocale.no
Web: www.Collegiumvocale.no

Kammerkoret Collegium Vocale ble stiftet på Hamar i 1971. Koret består av sangere fra hele Innlandet. 

Kontaktperson:    Styreleder Kjetil Haaland
Tlf: 990 42 718
E-post:    post@defrostyouthchoir.no
Web adresse:  Korets nettside

Kontaktperson: Frøydis Sund
Mobil: 959 28 479
E-post: filiokuskor@outlook.com
Facebook-side: Filiokuskoret på Facebook

Kontaktperson.    Leder Terje Bjørnseth
Adresse:    Postboks 331, 2303 Hamar
E-post: hbk@hamarbluesklubb.com
Web adresse: Hamar Bluesklubbs nettside

Hamar Bluesklubb har som formål å fremme blues og beslektede musikkformer. Klubben arrangerer blueskonserter med levende musikk for medlemmer og andre interesserte en gang i måneden. Vi holder til på Gregers Live i Grønnegata på Hamar.

Korets dirigent: Valeryia Shchapila
Leder: Karin Eng Rusten

Adresse: Røreks gate 28A, 2316 Hamar
Tlf. 478 60 548
E-post: 
karin.eng.rusten@gmail.com

Kontaktperson:  Øyvind Nesdal  
E-post: Oyvind.Nesdal@norsketog.no
Adresse:    Postboks 4063, 2306 Hamar
Facebook-side:    Hamar Domkor på Facebook

Kontaktperson: Tanja Sveen, mobil 994 40 319
Webside: www.janitsjarskolen.no

Kontaktperson: Leder: Linn Staal Knudsen 
E-post:  linnstaalk@hotmail.com
Nestleder: Renate Nesset
Adresse:    Torggata 104, 2317 Hamar
Web adresse: hamarmusikkorps.korps.no/
Facebook-side:    Hamar musikkorps på Facebook

Kontaktpersoner:
Leder Sigmund Tollersrud - 928 48 147
Sekretær Stein Aspeli 

Kontaktperson:    Christel Meyer, leder
E-post: meyerchristel@hotmail.com
Adresse:    Vognvegen 132, 2315 Hamar eller Postboks 141, 2301 Hamar.
Web adresse:    Kirsten Flagstad Festival

Kontaktperson: Stein Birkelid tlf. 916  93 395
E-post: sangkam.hamar@gmail.com
Leder: Rolf Mellum, Kvartsvegen 15, 2322 Ridabu
Organisasjonsnummer: 823539622

Kontaktperson:    Ellen Velema, leder
E-post: e-velema@online.no
Adresse    Holmlundvn. 3, 2312 Ottestad
Web adresse:    www.villvin-koret.no/

Vi er et lavterskel blandet kor, som øver på Ajer ungdomsskole hver tirsdag fra kl. 1800 til kl. 2015. Dirigent Mari Kværnum Vi er samfunnsengasjert kor, med repertoar deretter.

Kontaktperson:    Jarl Eivind Løvik
E-post: jelovik@online.no
Mobil: 951 41 641
Adresse:    Nordlysvegen 17, 2312 Ottestad
Web adresse:    Klubbens webside

Spellmannslaget Leik ble stiftet 01.04.1971. Laget arbeider for å ta vare på og aktivt bruke og presentere tradisjonsmusikk fra Hedmarken og mange andre områder i Hedmark fylke.

E-post: storhamarbk@gmail.com
Kontaktperson:    Styret i Storhamar Blandede Kor:

Leder. Sissel Bronken
sbronken@hotmail.com
Mobil : 95141639

Nestleder: Berit A. Bronken
berit.bronken@inn.no
Mobil : 976 88 297

Sekretær: Mette Bjertingstad    
Mobil: 917 20 602

Kasserer: Connie Westgård.
connie.westgard@hotmail.com
Mobil: 995 12 499

Styremedlem: Ann Kristin Lagmansveen
anklag@hotmail.com
Mobil 478 95 657

Vår dirigent er Heidi Granlund 
Mobil 952 03 566 

Web adresse:     Korets nettside
Facebook-side: Storhamar Blandede Kor på Facebook

Storhamar Blandede Kor ble startet i 1944 og er et blandet kor med ca 60 sangere fra Hamarregionen. Korets repertoar er meget allsidig og omfatter både pop-låter, evergreens, kirkemusikk og klassiske korverk. Koret har gjennomført flere konsertprosjekt innenfor de fleste sjangere.

Kontaktperson:    Erlend Venli
Tlf: 95259445
E-post: erlend@triol.no
Adresse    Hjellumveien 81, 2322 Ridabu
Web adresse:    Triol musikkskole

Vi tilbyr undervisning i gitar, bass, trommer, piano, sang og ukulele. Individuell undervisning. Åpent for alle som ønsker å lære å spille et instrument.

Janitsjarkorps, voksenkorps.

Leder: Rune T. Lund
Telefon: 918 08 038
E-post: rune.t.lund@gmail.com
Adresse: Lunden skole, Hamar. Øvelse tirsdager kl. 18.30 – 21.30.

Hjemmesiden til Vang musikkforening
Facebooksiden til Vang musikkforening
Instagramkontoren til Vang musikkforening

Vang Musikforening er et veldrevet janitsjarkorps med 60 medlemmer og god besetning. Vi er en sosial gjeng som spiller et variert repertoar. Gjennom året spiller vi konserter, marsjerer og deltar i NM og Innlandsmesterskapet. Vår dirigent er Erlend Furuset Jenssen.

Kontaktperson: Jan Staff
E-post: jan.staff@gmail.com
Tlf: 901 26 446
Web adresse:    Vang skolekorps sin Facebook-side

Viva er et kammerkor med 24 medlemmer.
Dirigent: Trina B. Coleman. Øvelser på Høgskolen avd. Hamar.
E-post: vivakammerkor@gmail.com

Korets leder: Randi Kjelsberg
Adresse: Torggata 44, 2317 Hamar.
Koret har egen Facebook side 
Hjemmeside: https://ovrevangsangkor.wordpress.com/