Vi jobber med en ny og bedre løsning for presentasjon av lag og foreninger. Denne er dessverre ikke klar enda.

Under følger derfor kun en enkel oversikt over lag og foreninger innen denne grupperingen. Vi har kun lagt inn lag og foreninger der vi har hatt oppdatert kontaktinformasjon fra 2020 eller nyere.

Hvis feil i oppføring eller laget ditt mangler, meld fra her!

Kontaktperson:    Nora J. Wiken
E-post: njwiken@gmail.com
Adresse:    Storhamargata 100, 2315 Hamar
Mob: 906 56 820
Web adresse: Nettsiden til Forsvarets Seniorforbund Hamar

Forsvarets Seniorforbund Hamar organiserer pensjonert personell og pårørende som har hatt relasjoner til det norske forsvaret fra Hamar, Stange og Ringsaker og som er interessert i forsvarets utvikling, samt i pensjons politikk lokalt, regionalt og nasjonalt. Forbundet har også som oppgave å skape aktiviteter for sine medlemmer.

Kontaktperson:    Wilhelm B. Klaveness
E-post: wbklaveness@yahoo.no
Adresse:    c/o Frivilligsentralen, Torggt 73, 2317 Hamar
E-post: hamar@frivillighet.no
Web adresse: Pensjonisthjelpen på kommunens nettside

Formidler praktiske betalte tjenester alders- og uførepensjonister. Pris i 2020 er kroner 200,- pr. time.

Kontaktperson: Eli Dæhlin Bøhmer 
Telefon: 908 32 939
Lokale: Wergelands gate 4, 2317 Hamar
Møt oss på Facebook 
 
Møteplass for eldre med mange ulike aktiviteter hver dag. Seniornett Hamar har ukentlige aktiviteter; onsdager er dagen, tidspunktet varierer litt.