Vi jobber med en ny og bedre løsning for presentasjon av lag og foreninger. Denne er dessverre ikke klar enda.

Under følger derfor kun en enkel oversikt over lag og foreninger innen denne grupperingen. Vi har kun lagt inn lag og foreninger der vi har hatt oppdatert kontaktinformasjon fra 2020 eller nyere.

Hvis feil i oppføring eller laget ditt mangler, meld fra her!

Leder: Sølvi Aas Hallem
E-post: solvihallem@gmail.com

Kontaktperson: Solveig Seem
E-post: sol-see@online.no

Formål: Hamar Kirkeakademi er et forum som ut fra kristen tro  vil arbeide med grunnleggende og aktuelle problemstillinger i kirke, kultur og samfunnsliv.
Vi arrangerer 5-6 møter i året. Møtene er åpne for alle.

Hamar kirkeakademi er medlem i Norske kirkeakademier.

President: Astrid Thorshaug
Adresse: Fartvegen 430, 2324 Vang H.
Mobil: 959 93 850 
E-post: astt@online.no

Hamar Soroptimistklubb er en del av en internasjonal organisasjon for yrkeskvinner, som arbeider for bedre leveforhold for kvinner og utdanning for jenter. Ønskes mer informasjon, send en melding via e-post.

Adresse:    Storhamarstuene, Domkirkeodden, Strandvegen 100, 2315 Hamar
Web adresse:    hamarvest.rotary.no/no/hjem#
Facebook-side:   www.facebook.com/HamarVestRotary/    

Hamar Vest RK er opptatt av å ha gode foredrag, spennende utflukter til bedrifter og steder, og ikke minst ivareta det sosiale fellesskapet.
Vår kameratskapsaften en gang i måneden har fokus på sosialt samvær med god mat og godt drikke! Klubben kan også vise til flere gode prosjekter i samarbeid med andre klubber i utlandet.
Klubben består av drøyt 50 medlemmer hvorav ca. 35 % er kvinner.

Kontaktperson:    Åge W. Larsen
Adresse:    c/o Mabel Sandbergs veg 11, 2315 Hamar
E-post:    storhamar@lions.no
Web adresse:    Lions Club Storhamar på Facebook

Hjelpearbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Adresse: Postboks 4300, 2308 HAMAR
Webside: https://vang-historielag.no/

Kontaktperson    Monica Moløkken
Tlf: 924 65 058
E-post:    m.molokken@bbnett.no
Facebook-side:    Øståslaget på Facebook