Hva kan du søke om tilskudd til?

Vi har samlet alle søknadsskjemaene våre under menypunktet "Skjemaer". Skjemaene her er digitale. 

Alternativt kan papirsøknad sendes til: Hamar kommune, postboks 4063 Hamar
Att: kulturkontoret

1. Oppstartstilskudd - Fortløpende

Søk om oppstarttilskudd

2. Driftstilskudd til frivillige organisasjoner - Frist 15. april

Søk om driftstilskudd

3. Arrangementstilskudd - Fortløpende

Søk om arrangementstilskudd

4. Tilskudd til festivaler - 1. november året før

Søk om tilskudd til festivaler

5. Tilskudd til nærmiljøtiltak - 15. april

Søk om tilskudd til nærmiljøtiltak

6. Anlegg (spillemidler) Søknadsskjema finner du ved å gå inn på Kultur-departementets sider for spillemiddelsøknader og anleggssøk 
Kommunens frist 1. oktober.

7. Anleggstilskudd - Frist 1. oktober

Søk om anleggstilskudd

8. Tilskudd til integreringstiltak

Søk om midler fra IMDI (Inkludering- og Mangfoldsdirektoratet)

Målgruppe = lag og foreninger

Målgruppen er Frivillige lag og kulturinstitusjoner, regionale organisasjoner som har tilknytning til kommunen med flere.

Lag og foreninger som er hjemmehørende i Hamar kommune inviteres også til å bruke Tilskuddsportalen for å orientere seg om tilskudd som det kan søkes på.

Bruk av kommunens logo

Når det gis støtte, vil det noen gang stilles krav om at kommunes logo skal være med på plakater eller annet profilmateriell. Bruk av logo er strengt regulert, så vi vil at lag og foreninger som trenger kommunens logo, tar kontakt med oss for å få tilsendt fil i riktig format og farge eller sort/hvitt. 

Be om kommunens logo via e-post

Kommunens mål

Gjennom støtteordningene på kulturområdet, ønsker kommunen å stimulere til aktiviteter som bidrar til skaperglede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt. Kommunens befolkning skal oppleve Hamar som en god kommune å bo og leve i.

Vi skal være en forutsigbar medspiller, samtidig som vi kan stille krav til lag og organisasjoner om at de arbeider for å nå kommunens mål om medbestemmelse, likestilling, arbeid for toleranse og integrering.