Hvis feil i oppføring eller laget ditt mangler, meld fra her!

Kart med velforeningene markert

Zoom inn i kartet!

Kontaktperson: Runar Brekkhus
E-post: runar.brekkhus@gmail.com
Adresse: Ajerhagan 48, 2319 Hamar
Informasjon om foreningen i Brønnøysundregisteret.

Kontaktperson:    Leder Erik Engenes
E-post:    erik.engenes@gmail.com
Adresse:    Solplassvegen 13, 2319 Hamar

Kontaktperson:    Hanne Lillebo (styreleder)
Tlf: 480 92 773
Adresse:    v/ Hanne Lillebo, Just Brochs gate 1c, 2321 Hamar
E-post: hanlill@online.no

Kontaktperson: Runar Skjemstad
Adresse: Kvennvegen 2B, 2322 Ridabu
E-post: gartnerlokkavel@gmail.com

Gartnerløkka Vel er et tilbud til alle som er bosatt på sørsiden av riksveg 25 mellom Åker gård og Finsalbekken. Velet er stiftet i 1996.

Kontaktperson:    Håkon Mikelborg
Adresse:    Årvollveien 54a, 0590 Oslo
E-post: oblekim@gmail.com

Kontaktperson: Øistein Tellnes Svere
Adresse: Karlsvognen 7, 2315 Hamar
Mobil: 924 22 926
E-post: oisteinsvere@gmail.com

Kontaktperson: Morten Stormoen
Adresse: Tiurvegen 19, 2323 Ingeberg
Telefon: 419 32 026

Kontaktperson: Leder: Tor-Arild Bækkeli, mobil 975 59 692
Sekretær: Terje Berntsen
E-post: marmyr_6@hotmail.com
Adresse: Kåtorpgrenda 38 B,2322 Ridabu

Kontaktperson:    Marit F. Løberg
Tlf 625 49499 - 957 39110
E-post: marit@matbransjen.no
Adresse:    Skogstjernevegen 52, 2322 Ridabu
Web adresse:    http://www.lovisenbergvel.no
Facebook-side:    www.facebook.com/lovisenbergvel/
 
Lovisenberg Vel er en velforening for oss som bor i Lovisenberg skolekrets. Alle som bor eller føler tilknytning til området kan være medlemmer. Lovisenberg Vel er en velforening videreført av tidligere Farmen Grendelag som ble etablert 25. august 1986. Lovisenberg Vel ble etablert 22. juni 2006.

Kontaktperson:    Ole Jørgen Levy
E-post: olejlevy@gmail.com
Adresse:    Lyren 22, 2316 Hamar

Leder: Amund Thune Børresen 

Leder: Auden Andersen
Andre i styret: Ali Kesmaei og Johanne Margrethe Kippersund Nesdal
Mob: 934 60 962
E-post: audenand@online.no
Adresse: Johan Fastings gate 24, 2318 Hamar 
Facebookgruppe der du kan bli medlem

Kontaktperson    Per Mengshoel (leder)
E-post: per@mengshoel.com
Marianne Eide
Knut Olimstad
Adresse:    Kyhns gate 6, 2317 Hamar
Facebook-side:    www.facebook.com/sagatunvelforening/

Velforening for bydelen Sagatun, Hamar

Kontaktperson:    Rune Iversen, mobil 977 27 279
Adresse:    Furnesvegen 177, 2319 Hamar

Kontaktperson    Eirik Strætkvern
E-post: post@vangsaasenvel.no
Adresse:    Vangsåsen vel, c/o Eirik Strætkvern, Brennsætervegen 41, 2323 Ingeberg
Web adresse: Nettsiden til Vangsåsen vel

Vangsåsen vel ble startet i 1976. Det er en forening for både fastboende og hytteeiere i Vangsåsen. Foreningens formål er å medvirke til en utvikling i Vangsåsen som er til gagn for velets medlemmer. Velforeningens dekningsområde er i hovedsak Gåsbuveien, Veståsveien, Brennsæterveien, Skolebakken og Bjørgedalsveien i Hamar kommune.

Nytt styre valgt 2022:
Leder: Eirik Strætkvern
Nestleder: Kristian M Solvang
Kasserer: Svein Olav Høyen
Sekretær: Anne Kjersti Narmo
Styremedlem/Webansvarlig: Katrine G Fimland
Styremedlem: Mari Garmo

Kontaktperson:    Leder: Lene Carina Ledel,
Tlf: 404 84 009
E-post: lcledel@hotmail.com
Nestleder: Dorthe Jensen
E-post: dorthemor@gmail.com

Kontaktperson:    Anne Schult Bolstad

Mobil: 918 32 712
E-post: tuba.anne@gmail.com
Adresse:    Brennbakkvegen 1, 2318 Hamar

Kontaktperson:    Jan Erik Østvang (leder)
Mobil: 901 50 256
E-post: ovregutulia@gmail.com
Adresse: Steinrøysa 2, 2315 Hamar

Velforening for Øvre Gutulia Lillebrors vei, Tordivelen, Nøtteliten og Steinrøysa.

Leder: Mona Berg, telefon 947 82 800
Sekretær Silje M. Tvihaug