Opplæring

Elevene skal tilegne seg praktiske ferdigheter og teori for å beherske et instrument, sang, visuell kunst, teater eller dans. De skal kunne bruke det de lærer for å utrykke seg i sitt fag, være kreative i skapende prosesser og bidra på forestillinger, konserter, visninger og utstillinger.

Hamar kulturskole skal utvikle elevenes evner og anlegg ut fra den enkeltes forutsetninger, slik at de kan få en meningsfylt og stimulerende fritidsaktivitet og/eller at opplæringen kan danne et grunnlag for en senere yrkesutdanning innenfor kunstfag.

Ressurssenter

Hamar kulturskole skal være et ressurssenter for skoleverket og kulturlivet. Kulturskolen skal kunne bidra med opplæring i kunstfag, og gi råd i kunstfaglige spørsmål. Samtidig skal den være en pådriver for å fremme forståelse for og interesse for kunst i lokalmiljøet. Skolen skal også kunne bidra med underholdningsinnslag på forespørsel, hvis elever/ lærere har anledning.

Grunnlaget for kulturskolens fag og organisering er vedtatt i Rammeplan for Kulturskolen «Mangfold og fordypning» og i Kulturplan og Kommuneplan for Hamar kommune.

Les mer om hva en rammeplan for kulturskolen er.