Ambisjonen i planen er uttrykt gjennom fire fokusområder:

  • I 2030 har alle innbyggere et aktivt engasjement for hverandre og nærmiljøet sitt.
  • I 2030 kjenner alle innbyggere seg som en del av et trygt og inkluderende samfunn
  • I 2030 har alle barn og unge tilgang til berikende fritidsaktiviteter
  • I 2030 har lag og foreninger samt organisasjoner gode og forutsigbare rammevilkår

Les hele Temaplan frivillighet for frivillighet perioden 2023-2030. (PDF, 1MB)

Gi innspill!

Dersom du har spørsmål til planen kan du henvende deg til marian.skutlaberg@hamar.kommune.no

Etter høringsperioden

Utvalget for næring og kultur skal legge fram endelig forslag til plan for kommunestyret i september 2023.

Ansvarlige for planen

Det er utvalg for næring og kultur som har hatt ansvar for planarbeidet, og det er gjennomført medvirkningsmøter underveis. Kommunalområdet Kultur og frivillighet er faglig ansvarlig og har prosjektansvar for planarbeidet.