Dette er de ulike velferdsordningene

Dette er en refusjonsordning som skal legge til rette for at husdyrbrukere skal kunne ta ferie og få ordna fritid og hjelp til avlastning. Du kan få utbetalt avløsertilskudd på bakgrunn av faktiske utgifter. Grunnlaget for hvor store utgifter som kan refunderes fastsettes ut fra gjennomsnittet av dyretallet foretaket disponerer på telledatoene, eller antall dyr slaktet i løpet av året.

Minsteutbetaling er 5000 kroner, maksimalt tilskudd er per 2021 kr 85 800 kroner.

Søknaden fylles ut i samme skjema som tilskudd til produksjonstilskudd. Registreringsdatoene er 1. mars og 1. oktober - søknadsfristen er 15. mars og 15. oktober.

Dersom foretaket på søknadsfristen har lavere utgifter enn det som er regna ut at foretaket maksimalt kan få refundert, kan du etterregistrere eventuelle utgifter foretaket har mellom 16. oktober og 31. desember til og med 10. januar.

Elektronisk søknad leveres her

Ordningen skal bidra til å dekke utgifter til avløsning når bonden ikke kan delta i gårdsdrifta pga. sykdom eller graviditet, fødselspermisjon eller sykt barn. Gjenlevende ektefelle, samboer, foreldre eller barn kan få tilskudd i etterkant av bondens dødsfall.

Når du fyller ut søknaden vil du får melding om hva slags dokumentasjon som skal legges ved. I søknaden kan du få er foreløpig utregning av tilskuddet.

Elektronisk søknad leveres her

Denne ordningen er det Statsforvalteren som har ansvaret for.

Dersom du har fylt 62 år og har drevet med jordbruk i minst 15 år, kan du få tidligpensjon. det stilles krav til inntekt i en referanseperiode på fem år. Dette gjelder både næringsinntekt fra foretaket og annen inntekt. Landbrukseiendommen må også være overdratt til ny eier. Ny eier kan ikke være ektefelle eller samboer.

For Hamar, Løten og Stange er det Landbrukstjenester Hedemarken som sørger for arbeidshjelp i landbruket.

Lagets administrasjon finner du på Felleskjøpet Agri avd. Hamar, Sælidvegen 44, 2322 Ridabu.

Mer info:
Landbrukstjenester Hedemarken
Kontakt: 62509916 eller 41577870 lthed@n-lt.no