Foretak som kan dokumentere produksjonssvikt på grunn av klimatiske årsaker som det ikke er mulig å sikre seg mot, kan søke om tilskudd ved produksjonssvikt. Ordningen het tidligere «Erstatning ved avlingssvikt».

Det finnes også en tilsvarende ordning ved vesentlig svikt i honningproduksjon på grunn av klimatiske forhold det ikke er mulig å sikre seg mot.  Før du søker tilskudd må du melde fra om svikten til landbrukskontoret. Du må melde fra så fort du mistenker at det vil oppstå en produksjonssvikt i løpet av vekst-/produksjonssesongen. Søknadsfristen er 31. oktober.

Les mer om tilskuddet og finn søknadsskjemaet her