Siden 1. mars har koronavaksineringen blitt gjennomført felles for innbyggere i Hamar, Stange og Løten i Stangehallen, men fra 1. september vil vaksineringen skje lokalt i hver av disse kommunene.

- Bakgrunnen for at tilbudet nå flyttes tilbake til de ulike kommunen er anbefalinger fra FHI om å tilby en 4. dose til en større del av befolkningen enn tidligere, forteller vaksinekoordinator i Stange, Anette Skjærbekk. - Vi forventer at et stort antall innbyggere i målgruppen vil følge anbefalingene og ønske denne dosen, og da er det mest hensiktsmessig å tilby den lokalt. Vi oppfordrer alle om å følge de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra FHI.

Vaksinetilbud på Maxi i Hamar 

Fra september foregår koronavaksineringen for Hamars innbyggere til  2. etasje på Maxi storsenter, Aslak Bolts gate 16. Det er gode parkeringsmuligheter, og heis er tilgjengelig både fra parkeringskjelleren og 1. etasje i senteret. Inne på Maxi blir det skiltet til vaksinesenteret. 

Koronavaksinering vil foregå på følgende dager fra og med september 2022:

  • Tirsdag 6. september kl. 09:00 -15:00
  • Onsdag 7. september kl. 09:00 -15:00
  • Torsdag 8. september kl. 12:00 -18:00

Det legges ut flere timer i ukene som kommer.

Her kan du lese mer om hvem som er anbefalt å ta vaksinen, hvor mange doser ulike målgrupper bør ta, og intervall mellom vaksinedosene.

Bestill time

Det vil ikke bli sendt ut SMS fra Helseboka eller brev i posten med invitasjon til å bestille time, så du må bestille time selv. Du kan bestille tid til ny oppfriskingsdose (alder 65 +), eller til 1. dose eller 2. dose hvis du ikke har tatt disse. 

Bestill time digitalt via lenken under, eller ved å ringe vaksinetelefonen:
Tlf 62 56 32 00 (hverdager 9-11 og 12-14). 

Digital timebestilling

Ny oppfriskningsdose til personer over 65 år 

Ytterligere en oppfriskningsdose anbefales fra 1. september til alle som er 65 år og eldre og sykehjemsbeboere.

Dette vil for de fleste være en fjerde dose koronavaksine. Anbefalingen gjelder også om du har gjennomgått sykdom etter forrige dose. Det bør være minimum 3 uker mellom gjennomgått koronasykdom og ny oppfriskningsdose, men et lengre intervall vil som regel gi en bedre immunrespons. Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst 4 måneder etter siste vaksinedose.  

Det vil ikke bli sendt ut invitasjon til å bestille time til oppfriskningsdosen i SMS eller brev. Alle som ønsker en ny oppfriskningsdose må selv bestille time digitalt eller gjennom vaksinetelefonen. 

Se Helsenorge sine nettsider for mer informasjon om hvem som er anbefalt å ta koronavaksine, hvilke vaksiner du kan få tilbud om og hvilke bivirkninger de kan gi.