Logopedtjenesten kan hjelpe med

  • Taleflytvansker (løpsk tale og stamming)
  • Uttalevansker/språkvansker
  • Stemmevansker
  • Spise- og svelgvansker
  • Afasi

Logopedtjenesten er et lavterskeltilbud. Dette innebærer logopedisk hjelp/behandling i et mindre omfang som direkte hjelp til barn i barnehagealder og elever i grunnskolen.  

For barn i barnehagealder og for elever i grunnskolen vil hjelpen som hovedregel bli gitt i barnehagen eller skolen. Det forutsettes at foresatte øver med barnet hjemme.

Vurdering av behov

Om det fortsatt er behov for behandling og logopedisk hjelp etter gjennomført lavterskeltilbud, foretas det en vurdering av den enkelte logoped, i samråd med foresatte. Det foretas en vurdering om det er hensiktsmessig med en henvisning til HIPPT for videreutredning og vurdering av logopedbehandling.

Søk om logopedtjeneste

Søknadskjema for logopedtjeneste (PDF, 357KB)