Saker som er ute til høring/offentlig ettersyn, vil du finne i scrollbaren under - med den ferskeste saken til venstre. Scroll deg eventuelt videre til de 3 neste sakene. 

Digital plandialog
Hamar kommune har en selvbetjeningsløsning som er kalt ”Digital plandialog”, der du kan kan gi innspill til reguleringssaker som er ute på høring.

Du kan også se hva som skjer med reguleringsplaner i eget nærområde - om det skal bygges boliger, veger, næringsbygg eller annet. Vil du uttale deg om sakene, kan du fylle inn skjema som kommer opp på nettsiden.