Hovedmålene for boligutviklingen er:

  • Tilstrekkelig antall boliger tilpasset mangfoldet av behov
  • Bokvalitet i trygge hjem og nabolag
  • Klima- og miljøvennlige boliger og boligbygging

Les høringsutkast - Kommunedelplan for boligutvikling (PDF, 1MB)

Vedlegg til plandokumentet:

Høringsdokumentet legges også  ut til gjennomsyn i rådhuset og Hamar bibliotek.

Gi innspill!

Innbyggere, næringsliv, offentlige myndigheter og andre samarbeidspartnere og interesserte inviteres til å sende innspill og merknader til planforslaget.

Frist for å sende høringsuttalelser er 23.06.2023. Uttalelser sendes til:  postmottak@hamar.kommune.no eller Hamar kommune, postboks 4063, 2306 Hamar

Spørsmål til boligplanen og høringen kan rettes til Bodil Høistad, bodil.hoistad@hamar.kommune.no

Velkommen til frokostmøte

Vi inviterer bolignæringen og andre interesserte til et åpent møte for å informere om planen og inspirere til samarbeid om boligutvikling og nye løsninger. Hvordan kan vi samarbeide for å oppnå boligpolitiske mål?

Tid og sted: Torsdag 8. juni 2023 klokka 09.00-10.30, Bylab i Hamar.
Frokost serveres fra klokka 8.30.

Les mer om frokostmøtet her

Videre prosess

Planprosessen legger opp til sluttbehandling i kommunestyret i september 2023.

Ansvar

Det er Utvalg for velferd og helse som har ansvar for boligplanarbeidet.