Hamar kommune starter nå planarbeidet for Flomsikring Hamar Næringspark. Planarbeidet utføres blant annet på bakgrunn av tidligere utført arbeid med flomsonekartlegging, forslag til plassering av flomsikringsanlegg, og forslag til biotoptiltaksplan i Flagstadelva. Reguleringsplanen utarbeides av Norconsult på vegne av Hamar kommune. 

Plandokumentene kommer tilgjengelig via kommunens planregister Arealplaner.no - plan-ID 2022011.

Vedlegg: Varslingsgrense for "Flomsikring Hamar Næringspark". (PDF, 1MB)

Områdets nåværende planer

Gjeldende reguleringsplaner: 

Pågående reguleringsplaner: 

Gjeldende kommuneplan: 

Har du innspill?

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig på en av følgende måter: 

Frist for innspill er 10. februar 2023.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med planen.

Spørsmål om planen kan rettes til: