Reguleringsplanen legger til rette for å bygge dobbeltspor over Åkersvika fram til Hamar stasjon. Planene omfatter etablering av ny undergang til plattformene og modernisering av stasjonsområdet. Rørossporet ved stasjonen er foreslått flyttet, noe som medfører at arealene for skysstasjonen blir endret. Deler av dagens sporområder mot sør vil bli frigitt til byutvikling.

Du finner plandokumentene på Arealplaner.no 

Du kan lese mer om planen i medvirkningsportalen til Bane NOR.

Saksbehandler i Hamar kommune er Britt Søgaard: britt.sogaard@hamar.kommune.no.

Frist for å komme med innspill var 3. september 2022.