Følgende reguleringsplaner er lagt til grunn:

  • Detaljreguleringsplan for Heggvin Næringspark, planID 079500, ikraft 27. april 2022 samt mindre endringer vedtatt 10. mai 2023,
  • Detaljregulering for Heggvin Næringspark  planID 165 (Kryss og vegløsning langs fv. 227 fra rv. 25 til kryss Heggvin næringspark, ikraft 10.mai 2023

Dokumentene tilhørende utbyggingsavtalen ligger tilgjengelig under saksdokumentene for kommunestyresak 0134 /23 på kommunens nettside.

Se saksdokumenter

Har du innspill?

Høringsperioden er 30 dager, og fristen for innspill er 20. januar 2024. 

Høringsinnspill sendes til:

Hamar Kommune v/ Jan Tore Sagbakken
Postboks 4063
2306 Hamar
E-Post: postmottak@hamar.kommune.no