I forbindelse med områdereguleringsplan for Ingeberg med gangbru Plan ID 083600, er det i henhold til plan og bygningslovens kapittel 17 inngått utbyggingsavtale mellom Hamar kommune og grunneierne.

Dokumentene tilhørende utbyggingsavtalen ligger tilgjengelig under saksdokumentene for kommunestyresak 22/9334 på kommunens nettside: 

Lenke til innsynsportalen med saksdokumenter

Si din mening!

Høringsperioden for denne utbyggingsavtalen er 20 dager, med frist 10. april - 23 for å komme med innspill.

Høringsinnspill til utbyggingsavtalen sendes:

Hamar Kommune 
v/ Jan Tore Sagbakken
Postboks 4063
2306 Hamar

E-Post: postmottak@hamar.kommune.no

Lenke for større kart over området. (JPG, 535KB)