• Tid: Tirsdag 15. november kl. 1800-1930
  • Sted: Pauline Hall multisal, Hamar kulturhus

Program og påmelding

Øyunn Iversen fra Tilskuddsportalen kommer for å snakke om:

•    Generelt om tilskudd og hvordan forvaltere prioriterer
•    Tips til bedre søknadsskriving
•    Hvordan bruke Tilskuddsportalen for lag og foreninger

Påmelding sendes til marian.skutlaberg@hamar.kommune.no innen 11.11.22.

Om Tilskuddsportalen

Tilskuddsportalen har over 1500 tilskudd og er et verktøy for å finne tilskudd og støtte til gode prosjekter og å samhandle innad i kommunen. Tilskuddsportalen er gratis å bruke for lag og foreninger som er registrert i Brønnøysundregisteret med adresse i Hamar. 

Her kan lag og foreninger:

  • Finne tilskudd å søke på
  • Lese siste nyheter om tilskudd 
  • Dele informasjon og lære av hverandre 
  • Motta viktig informasjon fra kommunen 
  • Få et månedlig nyhetsbrev på epost med tips om tilskudd

Velkommen!