Dette området kan leies for sesongene 2023 og 2024.

Beskrivelse av området 

"Stupetårn 1" ligger i tilknytning til parkeringsplassen ved stupetårnet. Det er tillatt å bruke parkeringsplass hvis leietaker har foodtruck, og plenarealet foran er tiltenkt møblering.  

Du kan lese mer om utleieområdet her

Slik søker du 

Send søknaden din til: postmottak@hamar.kommune.no 
Søknadsfrist: 23.12.22  

Alle krav og føringer i Retningslinjene må oppfylles, og dette må synliggjøres i søknaden. Konseptet må vise at det følger «Veileder for uteservering» 

Leieperioden starter 1. april for den som blir tildelt plassen. 

Mer informasjon 

Her finner du retningslinjer for utleie på "Stupetårn 1"

Her finner du veileder for uteservering og mer informasjon om utleie i strandsonen. 

Utleieområdet Stupetårn 1