Ordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge fra 0 til og med 24 år som står i fare for å havne i utenforskap. 

Tilskuddsordningen erstatter fra 2022 tre tidligere tilskuddsordninger for barn og unge.

Hvem kan søke?

Offentlige instanser, privat aktører og frivillige organisasjoner kan søke om tilskudd.

Hvordan søker du?

Her finner du søknadsskjema (Bufdir.no)

Søknadsfrist er 18. november 2022.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du hos Bufdir.no her

Kontaktperson for ordningen i Hamar kommune er
Åshild Skard: aashild.skard@hamar.kommune.no, tlf 977 39 421