Hovedformålet med planen er å tilrettelegge for boligutvikling på Lie og Torshov på Ridabu. Vi planlegger også å etablere en ny barnehage på Lie nedre og setter av areal til å kunne bygge en ny skole på Ridabu.

Klage på vedtak

Du kan klage på vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Fristen for å klage er 27. april 2024.

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Arne Willy Hortman, awh@hamar.kommune.no