Planen skal tilrettelegge for bygging av leilighetsbygninger og rekkehus med tilhørende parkeringskjeller, utearealer og samferdselsanlegg. Boligbebyggelsen planlegges i inntil fire etasjer over parkeringskjeller.

Plandokumentene er tilgjengelig fra her: Arealplan.no - plan-ID 2023002

Gi innspill! 

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget, sender du de skriftlig til:

  • Plankonsulent Anderssen + Fremming AS v/ Gary Parkes. Epost gp@af-ark.no eller pr. post til Anderssen + Fremming AS, Torggata 52, 2317 Hamar.
  • Send gjerne kopi til Hamar kommune, postmottak@hamar.kommune.no

Spørsmål om planen kan rettes til Gary Parkes, tlf 62 54 98 00.