Parti fra ArnsethvegenFormålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvidelse av eksisterende adkomstveg til Arnsetvegen 111, samt omregulere Arnsetvegen 111 fra LNFR til næring.

Utvidelse av veg skjer for å kunne etablere beredskapsveg fra Heggvin næringspark/Green Mountain.

Plandokumentene er tilgjengelig fra Arealplaner.no - plan-ID 2024004 

Gi innspill!

Hvis du har synspunkter, merknader eller opplysninger til planforslaget sender du de skriftlig til:

Spørsmål om planen kan rettes til Janne Birgitte Ueland, janne@teknaconsult.no