Horns gate 13 omfatter i dag en hjørnebygård med 6 leiligheter. Gjennom reguleringsplanen legges det til rette for konsentrert boligbebyggelse som sikrer høy og effektiv utnyttelse av eiendommen.

  • Plandokumentene er tilgjengelig fra Arealplaner.no
  • Plandokumenter i papirformat er tilgjengelig på rådhuset og på bibliotekene.

Gi innspill!

Alle innspill må være skriftlige, og du kan sende de via Arealplaner.no, på e-post til postmottak@hamar.kommune.no eller per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar. Husk fristen 28. oktober.

Alle innspill vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med reguleringsplanen. 

Eventuelle spørsmål kan rettes til anne.helga.gaustad@hamar.kommune.no