Gjør deg kjent med planen og kom med innspill

Planmaterialet er supplert med risiko- og sårbarhetsvurdering og konsekvensvurderinger. Alle som har interesser i Hamar sentrum og som er opptatt av hvordan byen vår skal utvikle seg, oppfordres til å gjøre seg kjent med planforslaget og de justeringene som er lagt inn, og komme med innspill.

Her kan du gjøre deg kjent med planen og se hvordan du gir dine innspill