Studio NSW AS har på vegne av Kornsilovegen bolig AS utarbeidet forslag til reguleringsplan for Kornsilovegen 88. Kornsilovegen bolig AS eies av Beias Gruppen AS og Backe Prosjekt AS. 

Planforslaget legger til rette utvikling av eiendommen med ny bebyggelse for bolig og næring med tilhørende uteopphold og grøntstruktur. I planen foreslåes det å bygge boligblokker i varierende høyder på 5-8 etasjer, med den høyeste bebyggelsen ut mot Kornsilovegen. Til sammen er det anslått ca. 170 nye boenheter innenfor planområdet.

Planforslaget omfatter 26,8 daa, der eiendommen som skal utvikles utgjør 14,2 daa. Planområdet ligger mellom Kornsilovegen og jernbanen på nordsiden av kornsiloen. Planområdet omfatter også Kornsilovegen på den aktuelle strekningen, samt Nystuvegen ned til krysset ved Birkebeinervegen og noen boligeiendommer på nordsiden av denne.

Velkommen til informasjonsmøte

Kommunen inviterer i samarbeid med utbygger til informasjonsmøte:
Tirsdag 20.09 kl. 17.00 i Bylab (Adresse: Torggata 63).

Plandokumentene er tilgjengelig på  www.arealplaner.no  se plannummer 082800. Plandokumentene ligger også ute i papirformat på servicekontoret og biblioteket. Alle innspill må være skriftlige, og de vil bli gjengitt og vurdert i det videre arbeidet med reguleringsplanen.

Saksbehandler er Britt Søgaard. Eventuelle spørsmål kan rettes til britt.sogaard@hamar.kommune.no