Søknad om driftstilskudd fremmes på eget skjema på kommunens nettside:
Tilskudd til kulturarbeid - Hamar kommune

Det oppfordres til å lese gjennom forskrift i forkant:
Forskrift om tildeling av tilskudd til kulturarbeid - Hamar kommune

Lenke til Tilskuddsportalen