Hamar kommune har krevd Matrikulering og begjært eierskap til det umatrikulerte/eierløse arealet som ligger sør for jernbanelinjen og omfatter Koigen, Skibladnerbrygga og småbåthavna bort til Sjøfronten.

De som eventuelt har rettigheter eller berørt part bes om å møte i Oppmålingsforretning på Hamar Rådhus onsdag 29. mars kl 1200 eller sende sine meninger til Hamar kommune postmottak@hamar.kommune.no innen 29. mars.

Oppmålingsforretningen vil kun avklare eierskap og ikke endre noen grenser.

Kartvedlegg