Den 10. mai 2023 vedtok formannskapet mindre endring av 3 reguleringsplaner på Heggvin etter forenkla prosess. (Saker 87/23, 88/23 og 89/23. )

Disse sakene er:

Innkomne uttalelser er vurdert i saksframlegg til saken og endringer av plankart og bestemmelser etter begrenset høring, er beskrevet i saksdokumentene.

Fullstendige plandokumenter med vedtak, plankart, bestemmelser og planbeskrivelse er tilgjengelig fra kommunens planregister Arealplaner.no

Klage på endringene

Du kan kun klage på endringene i vedtaket dersom du er part eller har rettslig klageinteresse. Klagefristen er da 21. juni 2023. 

Klage sendes elektronisk til postmottak@hamar.kommune.no 

Klage kan også sendes skriftlig til Hamar kommune, Arealplanavdelingen, Postboks 4063, 2306 Hamar.

Spørsmål kan rettes til saksbehandler på e-post oddny.gudmundsottir@hamar.kommune.no