Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, både for nye tiltak, utvidelse av eksisterende tiltak og bruksendringer. 

Du kan lese mer om planområdet i kommunens planregister Arealplaner.no

Du kan klage på vedtaket

Alle som er part eller har rettslig klageinteresse kan klage på vedtaket innen 8. oktober 2023. 

Klage sendes:

•    på e-post til postmottak@hamar.kommune.no 
•    per post til Hamar kommune, Arealplan, Postboks 4063, 2306 Hamar. 

Spørsmål kan rettes til marthe.haave@hamar.kommune.no