Nå som Mjøsa synker, vil vi avslutte flomtiltakene fortløpende, men det vil fortsatt ta tid før vi er helt tilbake på normal vannstand for årstida. Følg med på nettsiden vår, her vil du finne oppdatert informasjon om hva som gjelder.

Alt om tiltak etter flommen finner du her

Vis skjønn når du ferdes i områdene som har vært utsatt for flom. Det kan være ubehagelig lukt i områdene langs Mjøsa på grunn av slam som har blitt liggende igjen etter flommen.

Vent på opprydningsdugnad

Det kan være fristende å begynne å rydde når rusk og rask blir synlig etter flommen. Vi ber likevel alle være tålmodige, og vente til vi inviterer til å sette i gang med oppryddingsarbeidet. Først skal Mjøsa gå tilbake til normal vannstand, så skal vi undersøke de flomutsatte områdene og forsikre oss om at det er trygt å ferdes langs Mjøsa. Derfor er det viktig å respektere sperringene så lenge de står oppe. 

Fraråder fortsatt bading

Endelig har vi sommertemperaturer i Hamar, men vi fraråder fortsatt å bade i Mjøsa. Flommen har ført med seg både bakterier og løse gjenstander som kan skade, og når vannstanden er høy vet man heller ikke hva som befinner seg under overflaten der det vanligvis ikke er vann.